Starenje zuba i profesionalno izbeljivanje

//Starenje zuba i profesionalno izbeljivanje

Starenje zuba i profesionalno izbeljivanje

Starenje zuba i profesionalno izbeljivanje

 

Signal

Objektivna procena spektrofotometrom

 • Loredana Bellia¹
 • Giuseppe Fiorentino²
 • Bruno Fontebasso
 • Roberta Vuoso
 • Michele Nicolò³

¹Direktor nastave smera Oralna higijena – Univerzitet u Napulju Federico II • ²Stomatolog, honorarni saradnik • ³Koordinator studija smera Oralna higijena – Univerzitet u Napulju Federico II

 

Ljudska, kulturna, socijalna i ekonomska evolucija su u poslednjem veku dovele do eksponencijalnog rasta pažnje usmerene ka “zdravlju”, u kom su se takođe istakli i suštinski pojmovi, kao što su: psihička, fizička, duhovna, estetska ravnoteža i funkcionalnost. Ovi opšti uslovi poboljšanja “blagostanja” su imali pozitivan efekat i na polju očuvanja oralnog zdravlja, povećavajući u populaciji nivo edukacije u pogledu higijene i sprečavanja bolesti usne duplje. To je kao posledicu imalo, pre svega u zapadnim zemljama, produženje prosečnog životnog veka stanovništva sa potrebom očuvanja harmonije dentalnih struktura kao i njihove ravnoteže sa estetikom lica. Istraživanja koja je sprovela American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) dovela su do zaključka da je osmeh veoma bitna referenca modernog društva. Ispitivanje je pokazalo da 97% ispitanika smatra kako osmeh predstavlja društveno dobro kao i sredstvo komunikacije i prezentacije; 96% veruje da atraktivan osmeh povećava samopouzdanje; 74% da osmeh utiče na profesionalni razvoj, a na pitanje “šta biste želeli da poboljšate kod vašeg osmeha?”, najčešći odgovor je bio: “boju, kako bih imao/la bele i sjajne zube”. Dolazimo do jasnog zaključka kako estetika osmeha igra ključnu ulogu u ličnom osećaju blagostanja, u povećanju sampouzdanja, u uspehu i profesionalnom razvoju kao i u međuljudskim odnosima. Zbog svih ovih razloga održavanje visokog standarda oralne higijene, u okviru stila života koji je u skladu sa blagostanjem, predstavlja kako kratkoročni tako i dugoročni cilj.

 

Rezime

Ciljevi. Cilj ovog istraživanja bio je da se uz pomoć objektivne procene spektrofotometrom utvrdi efikasnost integrisanog sistema za beljenje 25% i 38% vodonik peroksidom, sa periodom praćenja od 1 do 4 nedelje.

 

Materijali i metode. Izabrano je 48 pacijenata kojima je bio potreban kozmetički tretman beljenja zuba usled promene boje prouzrokovane traumama ili starenjem. Ispitivanja spektrofotometrom su izvršena na 3 prednja zuba (21, 22, 23) svakog od ispitanika. Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe: u grupi G1 su bili podvrgnuti tretmanu beljenja 25% vodonik peroksidom; u grupi G2 su bili podvrgnuti tretmanu 38% vodonik peroksidom. Nisu bili uzeti u obzir pacijenti sa osetljivim zubima i upalom desni.

 

Rezultati. Kako bi se procenila efikasnost dve koncentracije proizvoda, u obe grupe su izračunati Δc, Δh i Δl u cilju dobijanja srednje vrednosti ΔE. Uočeni su optimalni rezultati na 7/28 dana prilikom korišćenja 38% vodonik peroksida, u odnosu na diskretne rezultate prilikom korišćenja 25% vodonik peroksida. Ovo istraživanje je pokazalo da je beljenje (Signal Professional White) 38% vodonik peroksidom efikasnije od tretmana 25% vodonik peroksidom. Uz to, stabilnost efekta posledica beljenja se održala tokom naredne 24 nedelje.

 

Kliničke implikacije. Ovaj proizvod je dobar izbeljivač zuba koji pruža mogućnost promene boje ka svetlijoj za otprilike 5 jedinica i praćen je niskom osetljivošću.

 

Boja

Boja se definiše kao reflektovana/prelomljena svetlost od nekog objekta u polju UV/vidljivosti (380-720 nm). Svaka boja ima sopstvenu talasnu dužinu i frekvenciju oscilovanja.

Talasna dužina se generalno meri u Angstrem-ima koji odgovaraju desetohiljaditom delu milimetra.

 

U slučaju zuba svetlost može biti apsorbovana ili, kao u slučaju prisustva pigmenata, odbijena ili prelomljena. Uz pomoć modernih tehnika radi se na poboljšanju prva dva faktora, tj. apsorpciji i reflektovanju svetlosti. Prema Munsell-ovoj teoriji, kada se misli na usni aparat, postoje 3 parametra koja karakterišu boju:

 • ton. To je prava boja zuba; termin označava određenu specifičnost boje koja odgovara posebnoj talasnoj dužini;
 • hromat. (jačina svetlosti ili jasnoća). To je intenzitet boje (skala 1, 2, 3, 4). Jačina svetlosti neke boje predstavlja osećaj koji u posmatraču izaziva količina svetlosti koju on reflektuje;
 • vrednost. To je čistoća boje određena skalom sivih (apsorpcija ili optička gustina od bele B1 do crne C4). Vrednost se definiše i terminom “zasićenost”, ili pak čistoćom ili intenzitetom neke boje.

 

Utvrđivanje boje se odvija na dva načina, vizuelno ili spektrofotometrijom. U prvom slučaju postoje mnoge promenljive vezane za posmatrača (uzrast, pol, vizuelni poremećaji) i za vrstu svetlosti koja se koristi prilikom osvetljavanja pacijentovih usta a koje mogu da utiču na određivanje boje. Postoje referentne skale koje zubni higijeničari koriste prilikom određivanja boje pacijentovih zuba pre izbeljivanja: skala Vita i skala Vita 3D Master.

Kao alternativa vizuelnom određivanju, pojedina ispitivanja koriste spektrofotometrijske sisteme koji su u stanju da odrede boju na mnogo precizniji način i sa većom osetljivošću.

Fiziološka boja zuba pretežno zavisi od debljine gleđi:

 • debelji sloj gleđi = belji zubi;
 • tanji sloj gleđi = žući zubi.

 

Podjednako je važno uzeti u obzir uzrast pacijenta: zubi mladih osoba se mnogo lakše izbeljuju od zuba starijih osoba, verovatno zahvaljujući većoj pristupačnosti interprizmatičnih prostora.

 

[huge_it_slider id=“2″]

Starenje zuba

Prilikom starenja gleđi, veoma mineralizovanog tkiva, uočavaju se promene u jonskoj razmeni. Zbog procesa difuzije dolazi do povećanja koncentracije karbonata i jona Fluora, Pb, Cu i Gvožđa u spoljašnjim slojevima tkiva. Prilikom starenja gleđ postaje podložnija lomljenju i manje propusna zato što se smanjuje prečnik pora između kristala budući da kristali vezuju jone i povećavaju svoju dimenziju. Gustina tkiva se ne menja u potpunosti već se povećava sadržaj azota, tj. organskog materijala koji se umeće u fisure sve prisutnije u gleđi. Trošenje tvrdih zubnih tkiva sa godinama je u potpunosti fiziološka i normalna pojava; s vremenom trenje koje deluje na gleđ tokom okluzalnih funkcija dovodi do njenog trošenja i do izloženosti dentina koji ima manju tvrdoću. Dentin se troši i tamni zbog apsorpcije pigmenata različitog porekla (iz pljuvačke, hrane, pušenja) kao i zbog stvaranja sekundarnog dentina koji je tamniji i kompaktniji. Još jedan očigledan i nepovoljan makroskopski fenomen koji se s vremenom javlja je promena boje zuba. Već posle 50. godine počinju da se primećuju promene boje u vidu pojave žućkaste ili žuto-braon nijanse. Povećanje debljine dentina i cementa zajedno doprinosi preovlađivanju žute boje, dok smanjenje debljine gleđi dovodi do gubitka prozračnosti. Prema Ketterl-u promena boje je, između ostalog, uzrokovana pogoršanjem uslova oralne higijene.

 

Dentin

U toku starenja smo svedoci konstantnog stvaranja fiziološkog sekundarnog dentina i postepenog iščezavanja kanalića sa gubitkom elastičnosti. Kod starijih osoba dehidratacija tkiva dovodi do pojave dentina koji je manje propustan, tvrđi, podložniji lomljenju i homogeniji. Gubitak elastičnosti kod zuba prouzrokovan je povećanjem neorganske komponente i okarakterisan je uvećanjem peritubularnog dentina i taloženjem intratubularnih kristala. Smanjenje broja kanalića- ali pre svega njihovo progresivno iščezavanje, zajedno sa degenerativnim promenama dovodi do pravog skraćivanja Tomasovih vlakana.

Cement korena se stvara tokom života i njegova debljina se približno utrostruči od desete do šezdesete godine. Kod starijih osoba dolazi do povećanja koncentracije fluora i magnezijuma u mineralnoj komponenti. Kod ovih osoba se lako uočava izvestan stepen povlačenja desni koje uzrokuje sve veću izloženost cementa korena.

 

Promene boje zuba

Poremećaji boje zuba (ili promene boje zuba) su nepravilnosti koje se odnose na boju krune, korena ili celog zuba. Egzogene ili spoljašnje pigmentacije se mogu ukloniti supstancama ili abrazivnim uređajima i uzrokovane su taloženjem pigmentnog filma ili otpadaka na površini zuba.

U tim slučajevima boja može da varira u zavisnosti od pigmenta sadržanog u namirnicama, tečnostima za ispiranje usta kao i od nastanka bio-proizvoda od strane hromogenih bakterija zubnog plaka.

 

Promene boje zuba, uzrokovanih nagomilavanjem supstanci koje kruže ili su prisutne u organizmu unutar kalcifikovanih struktura zuba i koje ne mogu biti uklonjene supstancama ili abrazivnim uređajima, predstavljaju endogene ili unutrašnje pigmentacije. Međutim, postoji mogućnost da se spoljašnje pigmentacije “infiltriraju” preko oštećenja gleđi, tj. preko površina zuba izloženih oralnoj sredini; u tim slučajevima veća poroznost dentina omogućava, preko sistema kanalića, prodiranje hromogenog materijala unutar zuba na različitim dubinama. Elementi zuba sa unutrašnjim promenama mogu biti izbeljeni proizvodima sa agensima za izbeljivanje “izbeljivače”, na bazi peroksida, koji pružaju mogućnost uklanjanja mrlje putem hemijske reakcije. Ta reakcija ima za cilj da zubima vrati optimalnu prirodno genetski određenu boju bez oštećenja strukture i pulpe zuba.

 

Vodonik peroksid

Svi molekuli iz grupe peroksida pripadaju kategoriji oksidacionih agenasa, koje karakteriše strukturna jedinica -O-O-, sastavljena od dva atoma kiseonika koja su međusobno povezana.

Peroksidi su uglavnom jaki oksidanti; stoga se u kontaktu sa vodom ili jakim kiselinama razlažu dajući H2O2.

Vodonik peroksid se u stomatologiji koristi kao sredstvo za izbeljivanje u koncentracijama koje variraju od 5% do 30-35%. Molekul H2O2 je nestabilan, što doprinosi da se on u hodrofilnoj sredini, kao što je oralna zbog prisustva pljuvačke, lako razlaže na vodu i kiseonik. Pored toga, upotreba toplote ili svetla kao katalizatora ove reakcije ubrzava razlaganje peroksida i, shodno tome, difuziju kiseonika, koji preko prizmi ulazi putem osmoze u organsku supstancu prisutnu između prizmi gleđi (egzogeni put) i izbeljuje obojene supstance koje su se u njoj nataložile pošto ih je pljuvačka prethodno rastvorila.

 

Mehanizam delovanja peroksida

Beljenje zuba je proizvod reakcije oksidacije, u kojoj supstrat koji se podvrgava izbeljivanju donira elektrone agensu za izbeljivanje.

Oksidanti uklanjaju organsku materiju oslobođenu od zuba, bez rastvaranja matrix-a gleđi zahvaljujući osobini “rastvaranja” prouzrokovanoj oslobađanjem kiseonika. To podstiče uklanjanje pigmentnih supstanci iz zuba, omogućavajući da deo koji je promenio boju dobije svetliji tonalitet.

Slobodni radikali, neophodni za reakciju supstitucije, dobijaju se razlaganjem vodonik peroksida na dva načina:

 • u neorganskoj sredini (gleđ): 2H2O2 = 2 H2O + O2;
 • u organskoj sredini (dentin): 2H2O2 = HO2- – + H+ .

 

Neželjeni efekti na zubna tkiva i sluzokože

Različita istraživanja su dovela do saznanja da beljenje zuba može da poveća rastvorljivost raznih cemenata među kojima i glasjonomera. U naredna 24 sata nakon beljenja uočena je smanjena snaga veze između gleđi i smolastih materijala 8. Nakon većeg broja istraživanja, u literaturi je navedeno da većina proizvoda koji sadrže perokside nemaju efekat na morfologiju, hemiju, mikro tvrdoću, unutrašnju strukturu gleđi i dentina.

 

 

Ciljevi

Cilj ovog istraživanja je da se uz pomoć objektivne procene SpectroShade-om (SpectroShade, MHK, Cirih) utvrdi efikasnost integrisanog sistema za izbeljivanje na uzorku stanovništva od 48 osoba (LED lampa + vodonik peroksid) 25% vodonik peroksidom u odnosu na 38% vodonik peroksid.

 

Materijali i metode

Izabrano je 48 odraslih pacijenata (22 muškarca i 26 žena), koji su došli u ambulantu i koji su želeli kozmetički tretman beljenja zuba zbog prisustva promena boje uzrokovanih traumama i starenjem zuba. Kriterijumi za uključivanje ispitanika su podrazumevali: uzrast između 50 i 70 godina, dobro parodontalno zdravlje, motivaciju, konzumiranje duvana (od povremenog do 10 cigareta dnevno) i ph ≥ 7. U ispitanike nisu bili uključeni (pozivanjem na saopštenje Ministarstva zdravlja od 21.07.2004.):

 • psihološki nepodobni pacijenti;
 • trudnice;
 • pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom;
 • pacijenti sa teškim hipoplazijama gleđi zuba ili prisustvom velikih plombi;
 • pacijenti sa srebrnim, amalgaskim plombama na prednjim zubima, zato što oksidi sive menjaju boju.

Posmatranje se odnosi na period između januara 2010. godine i maja 2011. godine.

Pacijenti su podeljeni u 2 grupe: prva grupa (G1) je bila podvrgnuta tretmanu beljenja zuba 25% vodonik peroksidom, dok je u drugoj grupi korišćen 38%.

Tokom istraživanja su predviđena po 3 ciklusa tretmana za svakog pacijenta, sa vremenskim intervalom od jedne nedelje.

 

Preklinička priprema

Pre kliničkog tretmana izbeljivanja svi pacijenti su bili podvrgnuti brižljivom tretmanu oralne higijene i analizi 4 prednja zuba (11, 21, 12, 22) spektrofotometrom (Slika 1) . Ispitivanja spektrofotometrom su izvršena na početku, na kraju prve kliničke seanse, i nedelju dana pre završetka kompletnog tretmana bazirajući se na skali boja Vita Classical (Slika 1b). Kod pacijenata su uočene sledeće promene boje zuba:

 • 34 slučaja gubitka boje prouzrokovanog starenjem zuba, sa posebnom pažnjom usmerenom ka cervikalnoj trećini zuba;

 

SLIKA 1, 1b

 • 6 slučaja promene boje koja je prouzrokovana traumama zuba;
 • 8 slučaja spoljašnjih infiltriranih promena boje koje su pretežno prouzrokovane pušenjem.

 

Sistem Signal Professional White koristi tehnologiju LED lampe Medicinskog uređaja klase II A (465 nm) koja se koristi za prenošenje kiseonika u atomskom stanju (ili u stanju nastajanja) u organsku interprizmatičnu zubnu supstancu. Uz to, ova tehnika koristi smesu na bazi praha i tečnosti (vodonik peroksid). Tretman beljenja zuba sistemom Signal Professional White je pogodan u slučajevima:

 • spoljašnje promene boja (unos tanina, duvana);
 • patološke sivo-žućkaste promene sa jednakom raspodelom po celoj površini zuba;
 • hipoplazije gleđi; nakon izbeljivanja bi trebalo uzeti u obzir stavljanje estetskih plombi kako bi se eliminisale lezije gleđi;
 • lokalizovane patološke promene (neophodno je izolovati neoštećeni deo gleđi od onog kojem je potrebno izbeljivanje).

 

 

Klinički protokol

U nastavku je opisan jedan klinički slučaj i tom prilikom usvojena procedura. Pacijentkinja stara 59 godina (u toku parodontalne terapije) pridružuje se našem istraživanju sa željom da izbeli zube, pre svega zato što primećuje promenu boje. Pre nego što je započela sa tretmanom pacijentkinja nije pokazivala znake hipersenzitivnosti zuba i bila je podvrgnuta ukupnom broju od 3 ciklusa tretmana, sa vremenskim intervalima od jedne nedelje. Pacijentkinja je na početku bila podvrgnuta poliranju zuba mikromotorom sa gumicom i profilaktičkom pastom (Slika 2).

SLIKA 2

U nultom periodu pre tretmana je izvršeno spektrofotometrijsko ispitivanje po sistemu Cie Lab (L* = osvetljenost, b* =…), (Slike 3, 4) i napravljene su početne fotografije (Slika 5). Zatim se obrazi i usne u celosti zaštite postavljanjem OptraGate-a (Slika 6), dok upotreba sisaljke na okluzalnoj površini 47 i 37 omogućava usisavanje pljuvačke i u isto vreme razdvaja lukove.

SLIKA 3,4,5,6

Gigivalna tkiva su zaštićena silikonskom foto-polimerizujućom zaštitom (Slika 7) koja se nanosi na gingivalna tkiva gornjeg i donjeg luka (počevši od gingivalnog sulkusa) u širini od 2 mm u vestibularnom smeru sve do distalne papile zuba koji nameravamo da izbelimo, kako bi se izbeglo kaustično dejstvo vodonik peroksida u kontaktu sa gingivalnim tkivima.

SLIKA 7

Sredstvo za beljenje, prah i tečnost na bazi vodonik peroksida (korišćena koncentracija od 25%), momentalno se aktivira pre upotrebe kada se dve komponente pomešaju (3 šoljice praha – 10 kapi tečnosti). Dobijeni gel (Slika 8) se nanosi plastičnom ili metalnom špatulom, u debljini od 1-1,5 mm na vestibularne površine zuba (Slika 9) i osvetljava Signal Professional White lampom u trajanju od 15 minuta (Slika 10). Na kraju se gel uklanja sisaljkom bez kljuna (Slika 11). Zatim sledi uklanjanje plastifikovane tečne zaštite i OptraGate-a jednim krajem sonde sa oba luka (Slika12).

SLIKA 9,10,11,12

Sledi obilno ispiranje usne duplje vodom. Pacijent se obaveštava da u narednih 48 sati ne konzumira supstance sa taninom (čaj, kafa, crno vino), supstance koje boje (povrće, paradajz, šafran), kisele namirnice (jogurt, mocarela) ili one hipertonične (južno voće, bezalkoholna pića) zato što je postupak beljenja aktivan i u naredna 24 sata nakon završetka seanse. Pacijent se na kraju prvog tretmana podvrgava određivanju boje uz pomoć analize spektrofotometrom, prvoj proceni promene boje izbeljenih zuba (Slika 13). Tretman se ponavlja nakon 7 i 14 dana. Pacijent se na kraju kompletnog postupka podvrgava dodatnoj analizi spektrofotometrom sa ciljem upoređivanja parametara (ton, hromat, vrednost) pre i posle tretmana. Izračunavanje razlike vrednosti L-c-h- omogućilo je i procenu objektivnog parametra (ΔE), indeksa efikasnosti sredstva za izbeljivanje, ΔE =√ Δc* + Δh* + Δl*10. ΔE je jednak četvrtom korenu iz pojedinačnih vrednosti Δ, koje predstavljaju razliku dva očitana rezultata hromata, tona i vrednosti.U normalnim slučajevima, kada je ova razlika < 2, oko ne može da je primeti. Budući da se radi o očitavanju vrednosti na prozračnim površinama, iako je ova razlika ≤ 2, ona ipak biva primećena ako je ΔL (koji predstavlja razliku parametra L [vrednosti] dva očitavanja) > 1.

SLIKA 13

Rezultati

Sprovedeno je 576 ispitivanja: 192 na početku, 192 na kraju prvog tretmana , 192 na kraju trećeg tretmana. Kako bi se ocenila efikasnost dve koncentracije proizvoda, u obe grupe su izračunati Δc, Δh i Δl u cilju dobijanja srednje vrednosti ΔE (optimalna vrednost ≤ 2,75, vrednost nije prihvatljiva ako je > 2,75 (Tabela1).

TABELA 1

Diskusija

Svi pacijenti koji su u vremenskom intervalu od 1 do 4 nedelje bili podvrgnuti tretmanu vodonik peroksidom – 24 osobe 25% vodonik peroksidom i 24 osobe 38% vodonik peroksidom – postigli su značajan napredak u estetici.

Tretman je u grupi G1 (Tabela 1) doveo do diskretnog kliničkog rezultata (Slike 1417) takođe i u odnosu na sami tok, u odsustvu problema koji su vezani za osetljivost zuba.

SLIKA 14,15,16,17

U pitanju su 24 slučaja koja su klasifikovana kao starenje zuba.

Klinički podatak po našem mišljenju zavisi i od savesnosti i motivacije pacijenata prilikom vođenja lične higijene u toku trajanja tretmana kao i od preciznosti same kontrole. U grupi G2 (trauma, fluoroza i starenje zuba) dobijen je optimalan klinički rezultat (Slike 1819202122).

SLIKA 18,19,20,21,22

Ni kod jednog od pacijenata koji su bili periodično praćeni nije došlo do komplikacija koje se mogu pripisati upotr-

ebi sredstva za izbeljivanje. U zavisnosti od ličnih navika pacijenata (pušenje, kafa i druge), ponavljanje tretmana u proseku nije bilo potrebno nakon 24 nedelje.

Jedan tretman profesionalne oralne higijene, poliranje i čišćenje površine zuba gumicama bili su dovoljni pacijentima u toku kontrolnog perioda da povrate prethodno dostignuti nivo estetike.

 

Zaključak

Poboljšanje opštih uslova života i saveti medija doveli su do veće osetljivosti većeg broja osoba na sve ono što se odnosi na aspekte estetike i, posebno, na kozmetiku osmeha. Sve to je u značajnoj meri podstaknuto reklamama i spektaklom koji nam se plasiraju: zapravo je teško ne biti očaran privlačnim i sjajnim osmesima, ali pre svega veoma belim, glavnih junaka televizije. Kao što je to slučaj i sa drugim sektorima na polju stomatologije, koje je pretrpano neprestanom ponudom novih materijala, proizvoda za izbeljivanje ima jako puno zbog čega je neophodno pronaći odgovarajući proizvod u zavisnosti od tipologije pacijenata i njihove spremnosti da sarađuju. Uzimanjem odgovarajuće anamneze na početku i pravilnim informisanjem o karakteristikama i osobenostima metoda izbeljivanja, zdravstveni radnik može da se zaštiti od mnogih neprijatnih situacija, među kojima su i one medicinsko-pravnog tipa. Neophodno je obavestiti pacijenta da metod koji ćemo koristiti možda neće zadovoljiti njegova očekivanja, budući da dejstvo proizvoda na dentalnim površinama može prilično da varira, iako se rezultati u načelu indikativno mogu predvideti. Ovo ispitivanje je pokazalo kako je beljenje 38% vodonik peroksidom efikasnije u odnosu na tretman sa 25% vodonik peroksidom, budući da se uz pomoć ovog poslednjeg promena boje identifikovane spektrofotometrom ne može smatrati zadovoljavajućom za pacijenta. Uprkos tome što se vodonik peroksid u koncentraciji od 38% smatra kaustičnim, i za posledicu ima to da je možda manje cenjen kao proizvod za beljenje zuba, ispostavilo se da je veoma efikasan i da jako malo ozleđuje zubnu gleđ. Jedno ispitivanje CRA (Clinical Research Association) dalo je pozitivan bilans: 92% od 7617 stomatologa koji su prihvatili da budu ispitani rutinski praktikuje izbeljivanje a preko 90% pacijenata se izjasnilo potpuno zadovoljnim. Samo je nekoliko novijih procedura naišlo na takvu vrstu odobravanja od strane javnosti i naše profesionalne kategorije. Dve trećine ljudske populacije ocenjuje šarm drugih osoba na osnovu osmeha, a 70% veoma drži do sopstvenog blistavog osmeha.Kada želimo da privučemo nečiju pažnju, na primer u fazi udvaranja, mi mu se smešimo.Prema jednom nedavnom istraživanju, 40% anketiranih osoba smatra da je za uspeh potreban blistavi osmeh a 65% od ukupnog broja spremno je da potroši više kako bi ga imali.

Veliki broj osoba pridaje veliki značaj dentalnoj estetici, ali je očigledno da mnogi imaju oskudna i nejasna znanja o ovoj temi, zbog čega bi 35% bilo spremno da poboljša sopstvenu dentalnu estetiku putem estetskih plombi, 29% bi pribeglo keramičkim nadoknadama a samo 4% bi pribeglo izbeljivanju.

Ovo ispitivanje ukazuje na nedostatak odgovarajućih informacija vezanih za ovu temu; neophodna je, dakle, odgovarajuća podrška celokupnog tima stomatologa, ali pre svega su neophodne dobre tehnike komunikacije i marketinga, budući da se ispostavilo da su ulaganja u marketing i tretmani izbeljivanja međusobno usko povezani.

 

Bibliografija

 1. Christensen GJ. The tooth-whitening revolution JADA 2002;133(9):1277-1279.
 2. Fani G, Davison CL, Vichi A. Spectrofotometric and visual shade measurements of human teeth using three shade guides. Am J of Dent 2007;20(3):142-6.
 3. Maglione M. Evoluzione fisiopatologia dell’apparato stomatognatico dell’anziano – I Parte. Odontostom e Implantoprotesi 1991;5:16-29.
 4. Eriksen HM, Nordbo H, Kantanen H et al. Chemical plaque control and extrinsic tooth discoloration. J Clin Periodontol 1985;12:345-50.
 5. Koeh MJ, Bove M, Schroff J et al. Black stain and dental caries in schoolchildren in Potenza, Italy. J Dent for Children 2001;68(5-6):302,353-55.
 6. Kugel G, Ferreira S. The art and science of tooth whitening.J Mass Dent Soc 2005 Winter;53(4):34-
 7. Maldonado R, Patino-Marin N, Hernandez F. Effectiveness of treatment with carbamide peroxide and hydrogen peroxide J Clin Pediatr Dent 2003 Fall;28(1);63-7.

8.Wang L, Francisconi LF, Atta MT, Dos Santos JR, Del Padre NC, Gonini A Júnior, Fernandes KB. Effect of Bleaching Gels on Surface Roughness of Nanofilled Composite Resins. Eur J Dent 2011 Apr;5(2):173-179.

 1. Homewood C et al. Bonding to previously bleached teeth. Austr Orthodont J 2001;17(1):27-34.
 2. Lutz F, Imfeld T. Advances in abrasive technology: prophy-laxis pastes. D Contin Educ Dent 2002 Jan;23(1):61-4, 66,68

passim; quiz 72.

 

 

2018-02-26T08:04:51+00:00