SmartLite PS Unit

SmartLite PS Unit

Ulogujte se za cenu

Uz svaku kupljenu polimerizacionu lampu SmartLite GRATIS dobijate set ormocera nano tehnologije Ceram X Sphere Syringe Kit (5x3g kompozita + Prime&Bond one 3,5ml)

Šifra proizvoda: 02707 Kategorije: , , ,

Opis

SmartLitePS

LED-lampa za svetlosnu polimerizaciju visoke snage u Pen-Style-u

SmartLite™ PS je bežična LED-lampa za svetlosnu polimerizaciju visoke snage u Pen-Style-u, za upotrebu u stomatološkoj praksi.

  • mala veličina i mala masa
  • radi bez kablova
  • intenzivno osvetljenje od 5 W, koje emituje dioda (LED)
  • okrugli otvor za polimerizacijsku svetlost (prečnik 8,0 mm)
  • LED-dodatak koji može da se rotira 360˚
  • optimalni pristup putem angulacije svetlosnog tela od 15˚
  • standardno vreme osvetljenja od 10 sekundi
  • tih rad
  • dopunjiva baterija dugog veka

SmartLite™ PS je bežična LED-lampa za svetlosnu polimerizaciju visoke snage u Pen-Style-u, za upotrebu u stomatološkoj praksi.

Osnovne karakteristike SmartLite™ PS-a su:

– mala veličina i mala masa

– radi bez kablova

– intenzivno osvetljenje od 5 W, koje emituje dioda (LED), izrađena po najnovijoj tehnologiji, smeštena na glavi lampe i ima direktno dejstvo na materijal za punjenje.

– okrugli otvor za polimerizacijsku svetlost (prečnik 8,0 mm)

– LED-dodatak koji može da se rotira 360 ˚

– LED-dodatak omogućava obnovu izvora svetlosti

– optimalni pristup putem angulacije svetlosnog tela od 15˚

– standardno vreme osvetljenja od 10 sekundi

– tih rad

– dopunjiva baterija dugog veka

Pre upotrebe ovog uređaja obavezno pročitajte Uputstvo za upotrebu.

 

Tipka ON/ OFF

Njome se uključuje lampa ili se prekida vreme polimerizacije od 10 sekundi.

Display za prikaz nivoa baterije

– Trajno zeleno svetlo (vidljivo je samo kada je SmartLitePS povezan sa punjačem): SmartLitePS lampa je ponovo puna i spremna je za rad.

– Zeleno trepćuće svetlo (vidljivo je samo kada je SmartLitePS povezan sa punjačem):

SmartLitePS lampa još nije napunjena.

– Crveno brzo trepereće svetlo

Još 2 minuta osvetljavanja je moguće. Baterija SmartLitePS lampice se mora dopuniti.

– Crveno lagano trepereće svetlo

Baterija je potpuno ispražnjena (nema više vremena za osvetljivanje) i mora biti napunjena.

Indikacije

Intraoralna svetlosna polimerizacija direktnih materijala za punjenje, koji se polimerizuju na svetlosti, adhezivi i materijali za restauraciju koji se polimerizuju na svetlosti talasne dužine 450-490 nm.

Kontraindikacije

Primena kod indirektnih restauracija.

SmartLitePS LED-lampu za svetlosnu polimerizaciju ne treba koristiti za polimerizaciju cementa za pričvršćivanje pri umetanju indirektnih restauracija (npr. keramičkih inlay-a), pošto ne raspolažemo podacima kojima se garantuje primena kod indirektnih restauracija.

Primena kod pacijenata sa sklonošću ka fotobiološkim reakcijama.

SmartLitePS LED-lampu za svetlosnu polimerizaciju ne treba koristiti kod pacijenata sa poznatim fotobiološkim  reakcijama (uključujući i pacijente sa Urtricariom solaris ili eritropoetskom protoporfirijom). Takođe, osobe koje se leče fotosenzibilnim medikamentima ne treba da se izlažu svetlosti lampe.

UPOZORENJA

SmartLitePS LED-lampa ne sme nalegati na jezik ili obraze, jer bi na taj način mogla biti oštećena veza između pokretnog LED-dodatka i ručice. Ne koristite oštećeni uređaj, ukoliko npr. nedostaje staklo LED- priključka ili je izgrebano ili oštećeno.

Baterije punite samo pod naponom koji je naveden na bateriji.

Obratite pažnju: Odvajanje od mreže moguće je samo nakon što se punjač izvuče iz utičnice. Pre dezinfikovanja, punjač  se obavezno mora odvojiti od dovoda struje.

Mere opreza

Pacijenti koji pate ili su patili od retinopatije, pre tretmana treba da se konsultuju sa očnim lekarom. SmartLitePS LED-lampa za polimerizaciju sme se primenjivati samo uz krajnji oprez  i uz sve potrebne mere predostrožnosti (uključujući i nošenje zaštitnih naočara sa odgovarajućim zaštitnim filterom). Osobe  koje su imale operaciju katarakte su u većini slučajeva vrlo osetljive na jaku svetlost. Kod tih osoba se ne savetuje upotreba SmartLitePS LED-lampe ukoliko nisu ispunjene mere sigurnosti, kao što je nošenje zaštitnih naočara sa odgovarajućim filterom za svetlost.

Ne koristite uređaje koji nisu pažljivo dezinfikovani (pogledajte deo uputstva vezana za održavanje). Štitite LED- dodatak  od kontaminacije i prljanja, upotrebom zaštitne futrole (DENTSPLY Disposa Shield).

Svetlosno zračenje nikad ne usmeravati direktno na meko tkivo, jer može dovesti do povreda i nadražaja.

Svetlosno zračenje takođe ne usmeravati direktno ka očima. Svetlosno zračenje koje se reflektuje sa površine zuba takođe može izazvati povrede očiju. Stoga treba koristiti priloženu zaštitu za oči ili zaštitne naočare sa odgovarajućim filterom za svetlost.

Ukoliko su periodi između osvetljenja suviše kratki, dolazi do zagrevanja LED-diode na glavi lampe, što može izazvati tegobe i nadraživanje tkiva. U dužem radu između dva osvetljavanja sačekajte najmanje 30 sekundi.

Delovanje svetlosti treba da bude ograničeno samo na predeo koji se leči.

 

Instalacija i punjenje

1. Punjač priključiti na strujnu mrežu.

2. Ručicu  1 pozicionirajte u uređaju za punjenje

Display sa stanjem punjenja signalizira treptećim zelenim svetlom da se baterija trenutno puni.

3. Pre prve upotrebe, bateriju punite najmanje 10 sati. Trajnim zelenim svetlom označava se potpuna napunjenost baterije.

4. Nakon punjenja  moguće je izvršiti 150 osvetljenja SmartLitePS LED-lampom u trajanju od 10 sekundi (vreme za rad od oko 25 minuta). Pri uobičajenoj učestalosti rada, potrebno je dopunjavanje uređaja na kraju svakog radnog dana.

UPOTREBA

1. LED-dodatak  2 postaviti na ručicu  (bez LED-dodatka uređaj ne može funkcionisati). Tada je lampa spremna za upotrebu.

2. Štitite LED-dodatak od kontaminacije i koristite zaštitnu futrolu (DENTSPLY Disposa Shield).

3. Na LED-dodatak postavite zaštitu za oči ili nosite zaštitne naočare sa odgovarajućim filterom za svetlost.

4. Postavljanje LED-dodatka: LED-dodatak se može rotirati za 360˚, tako da se može precizno regulisati usmeravanje svetlosti. LED-dodatak mora biti usmeren tako da se postigne maksimalno osvetljenje restauracije. Materijal koji se polimerizuje ne smete dodirivati LED-dodatkom, ali mora se što je više moguće prineti restauraciji.

5. Polimerizacija: Na kratko aktivirati tipku ON/OFF

Zvučnim signalom označava se početak osvetljenja u trajanju od 10 sekundi.. Kraj osvetljenja se nakon 10 sekundi takođe signalizira kratkim zvučnim signalom. Detaljne informacije o preporučenom vremenu osvetljavanja za proizvode DENTSPLY-a pogledajte u priloženoj tabeli. Za proizvode drugih proizvođača pridržavajte se vremena za osvetljivanje, koji oni navode.

U dužem radu između dva osvetljavanja sačekajte najmanje 30 sekundi.Ukoliko su periodi između osvetljenja suviše kratki, dolazi do zagrevanja LED-diode na glavi lampe, što može izazvati tegobe i nadraživanje tkiva.

ODRŽAVANJE LAMPICE

1. Upotreba zaštitne futrole (DENTSPLY Disposa Shield) je dodatna mera opreza od kontaminacije, ali ona ne zamenjuje dezinfekciju uređaja. Nakon korišćenja ukloniti jednokratni zaštitni omot. Uredjaj i LED-dodatak se mogu čistiti uobičajenim rastvorima na bazi alkohola (Durr FD 322, Henkel Incidin Liquid, S&M Mikrozid Liquid,  B. Braun Meliseptol rapid). Druga sredstva i zapaljive tečnosti mogu oštetiti plastično kućište ili mogu da vode do lošeg

funkcionisanja uređaja.

2. Kontrola intenziteta svetlosti: Utvrdite da li je prozorčić za emitovanje svetlosti čist i bez oštećenja. Smanjenje intenziteta svetlosti se negativno odražava na polimerizaciju materijala. Preporučuje se redovna kontrola  (npr. upotreba CureRite uređaja za merenje).

Intenzitet svetlosti meren uređajem CureRite mora biti veći od 730 mW/cm2.

3. Dopunjavanje

Za potpuno dopunjavanje baterije potrebno je vreme od oko 10 sati.

Za vreme procesa punjenja displej treperi zeleno.

Kada je baterija u potpunosti puna, javlja se trajno zeleno svetlo.

Potpuno dopunjena baterija je dovoljna za oko 150 osvetljenja u trajanju od 10 sekundi (oko 25 minuta ukupnog vremena za rad). Pri uobičajenoj učestalosti rada potrebno je dopunjavanje uređaja na kraju svakog radnog dana.

Brzo crveno treperenje znači da baterija mora biti dopunjena. Preostaju još 2 minuta vremena za osvetljavanje. U tom periodu intenzitet svetlosti nije oslabljen. Nakon 2 minuta uređaj se automatski isključuje, tako da baterija mora biti dopunjena.

Da bi se postigao maksimalni kapacitet baterije, u početku uređaj treba dopunjavati više puta u potpunosti.

Da bi se održao maksimalni kapacitet baterije, uređaj bi trebalo na najmanje 6 meseci potpuno isprazniti normalnom upotrebom i napuniti  odmah nakon pražnjenja.

Kada se  SmartLitePS LED-lampa za svetlosnu polimerizaciju ne koristi duže vreme (npr. tokom odmora), treba je ostaviti u priključenom punjaču. U suprotnom može doći do suviše velikog pražnjenja baterije, čime ona može biti veoma oštećena.

4. U unutrašnjosti punjača je prisutan visoki napon. Ne otvarajte ručicu i punjač.

Uređaj štitite od vlažnosti da biste izbegli kratke spojeve i druga oštećenja. Ne koristite punjač ukoliko je vlažan. Uređaj čuvajte na suvom. Popravke SmartLitePS LED-dodatka, ručice i punjača mogu vršiti samo ovlašćeni serviseri.

 

SERIJSKI BROJ

Pri svakom obracanju distributeru, navesti serijski broj proizvoda.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “SmartLite PS Unit”