Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 23.06.2018

//Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 23.06.2018

Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 23.06.2018

Cenjene koleginice i kolege pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop u organizaciji Denty-GoldDental i Dentsply Sirona

Kurs će biti održan u subotu, 23. juna, u prostorijama firme Denty-GoldDental, u BeograduUlica Janka Veselinovića br.1 (Čubura).

Kurs počinje u 10:00 časova i traje oko četiri sata: a) predavanje + b) praktični rad

SADRŽAJ PREDAVANJA:
  • Uvod – fizika lasera
  • Delovanje lasera na tkiva
  • Laser u stomatologiji
  • Sigurnost
  • SiroLaser Blue – predstavljanje uređaja i nove talasne dužine
  • Raspon indikacija i način upotrebe
  • Prikaz kliničkih slučajeva i rasprava

p a u z a   z a   o s v e ž e n j e    i    o k r e p lj e nj e

PRAKTIČNI DEO KURSA:

  • Rad sa laserom na svinjskim glavama.
PREDAVAČ I RUKOVODIOC KURSA:
  • dr Marko Magić
KONTAKTI ZA POTREBNE INFORMACIJE:
DOBRODOŠLI
Sa poštovanjem
Oraganizatori i rukovodioci kursa

Prijava na kurs


Zanimanje2018-05-09T15:28:59+00:00