Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 11.05.2019

//Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 11.05.2019

Pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop 11.05.2019

 

Cenjene koleginice i kolege pozivamo Vas na SiroLaser Blue Workshop u organizaciji Denty-GoldDental i Dentsply Sirona

Kurs je akreditovan od strane zdrastvenog saveta Srbije

 

 

Kurs će biti održan u subotu, 11. maja, u prostorijama Regionalnog Centra za Profesionalni Razvoj, Park Svetog Save u Nišu.

Kurs počinje u 10:00 časova i traje oko četiri sata: a) predavanje + b) praktični rad

 
SADRŽAJ PREDAVANJA:
 • Uvod – fizika lasera
 • Delovanje lasera na tkiva
 • Laser u stomatologiji
 • Sigurnost
 • SiroLaser Blue – predstavljanje uređaja i nove talasne dužine
 • Raspon indikacija i način upotrebe
 • Prikaz kliničkih slučajeva i rasprava

p a u z a   z a   o s v e ž e n j e    i    o k r e p lj e nj e

PRAKTIČNI DEO KURSA:

 • Rad sa laserom na svinjskim glavama.
PREDAVAČ I RUKOVODIOC KURSA:
 • dr Marko Magić

Svi učesnici koji završe ovaj kurs dobijaju sertifikat sa 6 (šest) bodova 

KONTAKTI ZA POTREBNE INFORMACIJE:
 • Gordana Petrović – 066/170-900; gordana.petrovic@denty-golddental.com
 • Bojana Dulić – 062/444-246; maloprodajans@denty-golddental.com
 • Miloš Savkić – 021/6490-423; milos.savkic@denty-golddental.com
DOBRODOŠLI
Sa poštovanjem
Oraganizatori i rukovodioci kursa

Prijava na kurs


Zanimanje2019-04-23T08:37:55+00:00