Viši-Napredni Kurs iz Endodoncije 29.10.2016

//Viši-Napredni Kurs iz Endodoncije 29.10.2016

Viši-Napredni Kurs iz Endodoncije 29.10.2016

Maillefer1

Mašinska preparacija kanala korena primenom jednog osnovnog rotirajućeg instrumenta

Hvala Vam što uz nas unapređujete Vaše znanje!

Sa nama možete skupiti potrebne bodove ali i znanje i praktičnu veštinu.

Komentari učesnika:

  • „Sve na vrhunskom nivou“
  • „Vrlo kvalitetan kurs, sa jasnom željom da svi shvate i urade zadatak“
  • „Kurs je zadovoljio i rešio neke nedoumice“
  • „Sve je jako dobro organizovano“
  • „Zadovoljili su u potpunosti“

Slike sa kursa:

EndoKurs29X2016_01 EndoKurs29X2016_02 EndoKurs29X2016_03 EndoKurs29X2016_04 EndoKurs29X2016_05 EndoKurs29X2016_06 EndoKurs29X2016_07 EndoKurs29X2016_08 EndoKurs29X2016_09 EndoKurs29X2016_10 EndoKurs29X2016_11 EndoKurs29X2016_12 EndoKurs29X2016_13 EndoKurs29X2016_14 EndoKurs29X2016_15 EndoKurs29X2016_16 EndoKurs29X2016_17 EndoKurs29X2016_18 EndoKurs29X2016_19 EndoKurs29X2016_20 EndoKurs29X2016_21 EndoKurs29X2016_22 EndoKurs29X2016_23 EndoKurs29X2016_24 EndoKurs29X2016_25 EndoKurs29X2016_26 EndoKurs29X2016_27 EndoKurs29X2016_28 EndoKurs29X2016_29 EndoKurs29X2016_30 EndoKurs29X2016_31 EndoKurs29X2016_32 EndoKurs29X2016_33 EndoKurs29X2016_34 EndoKurs29X2016_35 EndoKurs29X2016_36 EndoKurs29X2016_37 EndoKurs29X2016_38 EndoKurs29X2016_39

2017-01-26T12:13:40+00:00