Pozivamo Vas na kurs iz protetike 17.11.2017.

//Pozivamo Vas na kurs iz protetike 17.11.2017.

Pozivamo Vas na kurs iz protetike 17.11.2017.

Cenjene koleginice i kolege pozivamo Vas na kurs iz protetike

IZRADA ADHEZIVNOG MOSTA U JEDNOJ POSETI

Kurs će biti održan u petak, 17. novembar u prostorijama firme
DENTY/ GoldDental, u Novom Sadu  –  Somborska rampa br. 49.

 

Kurs počinje u 11:00 sati i traje do 17:00 sati:  a) predavanje  +  b) praktični rad

 

SADRŽAJ PREDAVANJA:

  • Klinička primena ojačanih kompozita
  • Kompozitne nadogradnje devitalizovanih zuba
  • Adhezivni mostovi
  • Parodontološke šine
  • Ojačani kompozitni ispuni
–  p a u z a   z a   o s v e ž e n j e   i   o k r e p l j e n j e  –

 

PRAKTIČNI DEO KURSA:
  • Rad na modelu: izrada adhezivnog mosta
  • Izrada ojacanog kompozitnog ispuna
  • Bulk-fill tehnika

 

Predavač i rukovodioc kursa:

  • PRIM. Dr Slobodan Anđelković

Broj učesnika je ograničen pa Vas molimo da na vreme obezbedite Vaše mesto prijavom preko našeg sajta ili putem telefona.

 

Cena kursa iznosi 100€.

Svi učesnici koji završe ovaj kurs dobijaju sertifikat.

Kontakti za potrebne informacije:

Dobrodošli

S poštovanjem
Oraganizatori i rukovodioci kursa

 

Prijava na kurs


Zanimanje2017-10-30T15:42:08+00:00