Ni-Ti prelazi u zlatno

//Ni-Ti prelazi u zlatno

Ni-Ti prelazi u zlatno

Ni-Ti prelazi u zlatno

“Deset kliničkih razlika”

 

1Cilj ovog članka je da detaljno proceni novi ProTaper Gold kroz jednogodišnje kliničko iskustvo i retrospektivu njegovih svojstava.

Ni-Ti sistemi instrumenata su dolazili i prolazili. Većinom prolazili. Još od prvog pojavljivanja NiTi instrumenata 1993. godine, industrija, naučnici, dentalne kompanije i kliničari su tragali za magičnim instrumentom. Iako ne postoji magični kanalni instrument sam za sebe, novi ProTaper Gold® (PTG) „Shapers“ i „Finishers“ (DENTSPLY Tulsa Dental Specialties) čine oblikovanje kanala magičnim, pogotovo onih kalcifikovanih i povijenih u različitom stepenu (Slike 1, 2, 3). Zašto? Tačno je da PTG instrumenti čine endodonotsku terapiju predvidljivom i sa sigurnim ishodom, ali njihova prava magija je u pozitivnom i energičnom iskustvu koji zapravo daje rezultat. Vrlo je hrabra i odvažna izjava da su PTG instrumenti magični, ali takva izjava mora biti podržana i potkrepljena dokazima: naučnim, tržišnim i kliničkim dokazima. Ovaj tekst je izveštaj o kliničkim dokazima. Podelio sam ovaj članak na 10 kritičnih razlika u svojstvima i performansama za evaluaciju nekog NiTi sistema iz perspektive kliničke endodoncije.

 

Slika 2

Slika 1. (a) Osnova ProTaper Gold® (PTG) serije instrumenta: SX, S1, S2 za oblikovanje i F1, F2, F3 za završnu obradu. (b) Prva 3 precizno i progresivno konstruisana instrumenta za oblikovanje se koriste pokretima četkanja prvenstveno da se uklone dentinski trouglovi i koronarno preostali dentin. (c) Druga 3 specfično i regresivno konično dizajnirani instrumenti prate pokrete četkanja u cilju da pripreme predvidljiv i konzistentan oblik za lakše 3-D čišćenje i dezinfekciju, a potom i predvidljivu 3-D opturaciju.

 

1: Predvidljivost

Ukoliko čitate ovaj članak, čeznete da radite endodonciju bolje i lakše. Tokom godina nikad nisam pronalazio specijalno zadovoljstvo da pišem o najjeftinijem ili najbržem. U svakom tekstu koji sam ikada napisao, moj cilj je bio da se fokusiram na vrednosti i karakteristike. Kao stomatolozi, mi smo samo-izabrani. Hipokratova zakletva “Ne naškodi” (“Ne čini loše”) znači da smo uvežbani da stvari činimo boljim, a ne gorim i ne samo malo boljim. Mi nismo učeni da gledamo koliko ćemo se toga rešiti, već koliko možemo da postignemo. Predvidljivost znači koliko možemo da postignemo i dobijemo svojim tretmanom, o prošlom vremenu – koliko dobro sam radio u proteklih 20 godina? Predvidljivost je takođe i o budućnosti – koliko dobro mogu da uradim u narednih 20 godina? Predvidljivost je i o povećanju mogućnosti na uspeh. To je i znalački pogled i pouzdanje da ukoliko uradimo neke stvari, dobićemo i određene rezultate. Kao stomatolozima, naš najveći strah je kada ne znamo kako će se terapija završiti. Svi smo imali taj nelagodan osećaj kada livena nadogradnja ne pasuje, ili se zalomi instrument u kanalu korena. Sazdani smo tako da rado prihvatamo uspešan ishod. Klinički dokazi ProTaper-ove priče o uspehu su po mom mišljenju najvažnija razlika od ostalih sistema: Trajna i predvidljivo prenosiva predvidljivost (Slike od 2a do 2d). Kako da napravite na svetu najprodavaniji sistem kanalnog instrumenta još boljim? Jednostavno. Učinite predvidljivost svojstva i efikasnosti instrumenta tako što ćete zadržati postojeću geometriju, a uvesti novu metaluršku komponentu, tako da će kliničar ( a ne instrument ) imati još veću kontrolu! Dodavanjem nove metalurške tehnologije ProTaper Univerzalu (PTU), rođena je nova era predvidljivosti i bezbednosti: PTG je redefinisao iskustvo endodontske preparacije i oblikovanja kanala. PTG je sistem koji je promenio kanalni instrument.

Ako hoćete da saznate više ulogujte se na: ProTaper Gold® at TulsaDentalSpecialties.com ili JohnWestEndo.com.

ProTaper Gold omogućava sigurne predvidljive oblike kanala za njihovo predvidljivo čišćenje i opturaciju koja je lakša i bezbednija nego ikada pre. Predvidljiva endodoncija zahteva precizno izvođenje, koje za uzvrat daje stomatologu željenu sigurnost i pouzdanje pre samog tretmana i kontrolu tokom kliničkih endodontskih proceduralnih zahvata.

Slika 3

Slika 2. (a) Pre tretmana višestruke zakrivljenosti i kalcifikacije MB kanala gornjeg prvog molara. (b) PTG F2 bezbedno oblikuje kanal do njegovog fiziloškog foramena. (c) Odgovarajuća koničnost. (d) Opturacija kanala korena sistemom koji ispunjava četvrti mehanički zahtev Schilder-a.(e) Pre tretmana donjeg drugog molara sa oštrom mezijalnom i apikalnom povijenošću. (f) Originalna anatomija kanala je očuvana korišćenjem PTG instrumenata. Zahvaljući prikazima Dr. Jordan-a West-a (Tacoma, Wash). (g) Pre tretmana gornjeg prvog molara. (h) Završena opturacija. (i) Osam meseci nakon tretmana. Zalečen periodoncijum i ponovno prisutna lamina dura. Pacijent bez simptoma. Takođe zahvaljujući prikazima Dr. Jordan-a West-a (Tacoma, Wash).

 

2: Bezbednost

U sportu se kaže “saviti ali ne polomiti.” Ako je za novi PTG najvažnija kritična razlika poboljšana predvidljivost, onda se za drugu najbitniju razliku može reći da je to sigurnost. Fleksibilniji instument PTG sa sigurnošću poseduje veću torzionu otpornost i manji ciklični zamor, koji je isti sigurnosni cilj koji je inspirisao uspešne NiTi kanalne instrumente s recipročnim kretnjama. Dodatno, progresivne serije rotirajućih instrumenata dozvoljavaju skraćeno vreme rada s jednom kanalnom turpijom, nasuprot sistemu s jednom turpijom, koja treba da odradi sav posao. Odlična vest je da je rotirajuća tehnika postala zadivljujuće bezbednija (Slike od 2e do 2i). Osnovna poruka je da je PTG-ova napredna metalurgija otkrila savršen spoj bezbednosti, fleksibilnosti i predvidljivosti u oblikovanju kanala korena. Danas spoznajemo novo-otkrivene nivoe pouzdanosti, jer PTG omogućava da instrumenti bez napora pužu duž glatkih zidova kanala korena posle uspostavljanja prohodnosti kanala.

 

3: Efikasnost

PTG je manje efikasan, što ga čini efikasnijim. Kako je to moguće?

Merriam-Webster rečnik definiše efikasnost kao „mogućnost da se nešto uradi ili proizvede bez gubitka materijala, vremena ili energije”. Jedna od tri glavne odlike ProTaper® je uvek bila kvalitet efikasnosti. ProTaper® je na tržištu bio prvi “instrument koji seče”. Kada su prvi put predstavljeni, NiTi instrumenti za oblikovanje su imali sečiva sa zaravnjenim ivicama, nazvanim “radijalnim površinama”, ali je njihova efikasnost slabila. A sada brzo 20 godina unapred, u 2016.; PTG korisnici stiču iskustvo sa mekšim i na prvi pogled manje efikasanim metalom, koji pruža suštinski veći osećaj glatkoće, jednostavnosti i lakoće. Krajnji rezultat je da je PTG zapravo mnogo efikasniji zbog svoje sposobnosti da bez napora oblikuje kanal, ostavljajući kliničaru dovoljno energije, nasuprot nekadašnje emocionalne iscrpljenosti posle endodontskih procedura oblikovanja, čišćenja i opturacije. Dodatno, PTG nudi i ekonomičnost turpije, koja podjednako distribuira opterećenja prilikom oblikovanja. PTG metalurgija ima toliko suštinsku sposobnost da svaka naredna turpija „prati“ već oblikovani levak, tako da kliničari dobijaju neočekivano i pozitivno iskustvo. Javlja se osećaj „prihvatanja instrumenta“. Utisak je takav kao da su prethodni instrumenti „popločavali put“ za narednu turpiju. Da bi sami za sebe napravili jedan nepristastan i subjektivan test o izuzetnoj efikasnosti, uporedite trenutni sistem koji koristite sa PTG-om. Posavite ih “licem u lice”. Autor Eckhart Tolle je to možda najbolje rekao: “Uverenje je najbolji pokazatelj promene.”

Koja je poruka? Mekši i fleksibilniji PTG je dokazano super efikasan. Ne pravi greške. Ovo svojstvo efikasnosti je postignuto jer PTG turpija oblikuje kanal za stomatologa tako što jednostavno prati kanal, umesto da se nasumično useca u kanal! Stomatolog ne mora da radi veliki posao, jer ovako dizajnirani fleksibilni PTG radi umesto Vas.

 

4: Prilagodljivost

“ProTaper Gold je sinonim za ‘prilagdljivost’ zato što otklanja faktor straha“, obajšnjava Dr. Jordan West. PTG nudi najveću prilagodljivost u poređenju s bilo kojim Ni-Ti sistemom na svetu. Dokazaću vam svoj stav.

Ne postoje problemi u endodonciji, već samo situacije koje zahtevaju mudro razmišljanje, mudru strategiju i mudre instrumente. PTG je najprilagodljiviji instrument na svetu jer je pametan. Originalane ProTaper sekvence Ljubičasta, Bela, Žuta, a često po potrebi Crvena i Plava, omogućavale su kliničaru da postepeno oblikuje kanal na takav način da svaki sledeći instrument ima da uradi jednaku, a opet minimalnu obradu kanala (Slika 1a). Zbog toga, zanemarujući karakter prirodne anatomije, sekvenca je konstantna i čini da „šta je sledeće“ bude urađeno bez razmišljanja! Neki kliničari otkrivaju da postoje određeni slučajevi gde bi jedan instrument za oblikovanje bio dovoljan da ukloni okolni dentin, a potom da ga prati jedan odgovarajući završni instrument ili sekvenca završnih instrumenata. Velika stvar za mene je kad ne moram da razmišljem da li kanalna turpija radi šta treba, već da razmišljam o drugim stvarima koje su mi bitne, kao što su irigacija, prohodnost, neke smetnje, upasivanje gutaperka konusa, 3-D obturacija, kako je pacijentu, moj i asistentov komfor, i o svim ostalim bitnim stvarima u endodonciji. PTG je najprilagodljiviji sistem NiTi instrumenata na svetu. U određenim slučajevima može da se koristi samo jedan instrument, ili serija instrumenata. Šta to znači za mene? Više mogućnosti, više izbora i veća kontrola!

 

5: Jednostavnost

Jenostavnost je uvek bila odlika PTU sistema i to se nastavlja i sa PTG sistemom. Logični redosled je isti: Ljubičasta, Bela, Žuta i Crvena. Stomatolozi æe uživati u predvidljivosti PTG i uvek će imati osećaj da je razmišljanje i planiranje za njih već odrađeno i predodređeno od strane sposobnih i posvećenih inžinjera i dizajnera-klinièara, koji su hteli da stvore konzistentan, dosledan rezultat.

PTG sekvence su jednostavne kao što su uvek i bile sa dodatkom izuzetne bezbednosti i sigurnosti tokom rotacije. PTG tehnika oblikovanja zahteva malo ili èak nimalo obuke i učenja. Nema ništa tako jednostavno kao: Ljubičasta, Bela, Žuta i Crevena. Sekvenca se nikad nije promenila, samo bezbednost i izvođenje širenja. Zapamtite, ovaj sistem oblikovanja kanala korena možete već danas započeti da primenjujete u vašoj praksi.

 

6: Maksimalno korektna endodoncija

Šta se misli pod frazom minimalno invazivna enododncija?

Pre nastanka prirodne ili traumatske kalcifikacione promene u kanalu, ista ta priroda je stvorila kanale čija je širina od jedne trećine do jedne petine ukupne širine korena u njegovoj kruničnoj trećini. (Slike od 3a do 3f). Uloga endodontskog oblikovanja je da napravi levkast oblik preparacije koja reprodukuje navedenu koronarnu dimenziju kanala i spaja je sa apikalnim suženjem. PTG F (završne) turpije reprodukuju prirodni oblik kanala korena: niti preširoko niti preusko, već baš koliko treba (Slike od 3g do 3h). Pošto PTG može da se savije pre unosa u kanal korena, kao i zbog kraće drške instrumenta, stomatolozi mogu mnogo lakše da „skliznu“ u kanal kroz mezijalno postavljen pristupni kavitet kod pacijenata sa suženim ulazima u kanala, te zbog toga mogu da dizajniraju pristup koji u najveæoj meri èuva zdravu zubnu supstancu.

Oblici PTG su u stvari prikladniji nego ikada pre. Oblik kanala u koronarnom delu preparisan PTG turpijom je u suštini onakav kakvim ga je majka priroda stvorila. Ovakvi oblici omogućuju da se lakše očisti sadržaj i napravi savršena preparacija i 3D opturacija kanala korena. Dok minimalno invazivna ne znači da nije uopšte invazivna, maksimalno prikladan ne znači samo odgovarajući, već ispunjava željene kriterijume za predvidljivost endodontske terapije.13

Slika 4

Slika 3. (a) Promer oblikovanja kanala ima za cilj da se endodoncijom vrati prirodna širina i dimenzije kanala. Ovo sam nazvao“Maksimalno Prikladna Endodoncija.” Nije važna meziodistalna dimenzija, bitna je buko-lingvalna dimenzija. Širina obrade je tvrdnja raznih NiTi sistema da primenom CBCT 3-D tehnike snimanja treba proceniti bukalno i lingvalno, a ne mezio-distalno. (b) Animacija starenja ili kalcifikacije DB kanala, koji treba da bude oblikovan do jedne petine ili trećine širene kruničnog dela kanala. (c) Strelica pokazuje na dve apikalne tačkice koje predstavljaju minimalno fiziološko suženje. (d) Pogodna krunična širina kanala prikazana je sa dve tačkice koje treba da se obrade sa PTG i povežu sa apikalnim tačkicama kako bi se dobio odgovarajući levkast oblik kanala korena. (e) Povezane tačkice prikazuju zidove željenog „maksimalno prilagođenog“ levkastog oblika. (f) Animacija pravilno oblikovanog DB kanala. (g) Pre treatmana gornjeg levog prvog molara. (h) Tri “maksimalno prilagođenih” koničnih kanala. (Slike od 3b do 3f zahvaljujući “Advanced Endodontics”.)

 

 7: Pouzdanost

PTG izgleda drugačije i oseća se drugačije. Osećaj pouzdanja je ono o čemu se zapravo radi. Osećaji jednostavnosti, sigurnosti i rada bez napora su kvaliteti koje je jako teško dokazati. Kako bilo, ovi neprocenljivi osećaji su nepogrešivi i suštinski. Tokom godina koje sam posvetio merenju endodontskog učinka i efikasnosti instrumenata, pre nego što je predstavljen PTG nije se desilo da je neko kao što je dr Jordan West uočio da je mašinska obrada transfomisala „strah u zabavu, posebno kod opakih krivina“. Tu je i opaska dr Jason-a West-a, koji je posle skoro 15 godina iskustva u endodonciji, primetio da je PTG „promenio igru“. Endodontista dr Tom McClammy, koji će uskoro otvoriti svoj endodontski centar u Americi, izjavio je: “Kada je PTU pušten u kliničku upotrebu, sećam se da smo smislili izraz NiklTitanijum Nirvana. PTU je bio moj instrument izbora za većinu kliničkih situacija skoro više od decenije. Sada, sa ovim vrhunskim izmenama u metalurgiji i tehnologiji, PTG se pojavio u našim rukama. Naziv Gold govori sam za sebe, ali performanse koje nudi PTG u kliničkoj upotrebi su van granica. I dalje imamo efikasno oblikovanje, ali sada i superiornu fleksibilnost, koja omogućava da sigurno prođemo i obradimo višestruke zakrivljenosti kanala korena. Priroda retko napravi pravolinijski koren i nikad ne pravi dva istovetna kanala. Sa PTG-om ulazimo i učestvujemo u zlatnom dobu trodimenzionalne obrade kanala korena sa sigurnošću, bezbedno, precizno i to sa minimalno invazivnom tehnikom, koju osećamo na vrhovima svojih prstiju. Nije ništa moglo biti slađe (Slike 4a i 4b).” Najbitnije je kako se osećate kada su PTG turpije u Vašim rukama. To je ono što čini suštinsku razliku. Za mene je pouzdanost najvažniji faktor koji je neprocenjiv i koji je učinio da PTG postane stvarno, stvarno vredan. Normalno, biće potrebno par kanala da se naviknete na laganiji osećaj pri obradi kanala, ali samo nekoliko.

Slika 5

Slika 4. (a) Pre treatmana gornjeg prvog i drugog molara. (b) Izvrstan PTG završni instument 2 prikazan po redu. Zahvaljujući dr Tom McClammy (Scottsdale, Arizona). (c) Pre tretmana donjeg prvog desnog molara. (d) Elegantni PTG oblici. Zahvaljujući dr Scott Doyle (Minneapolis, Minn). (e i f) PTG oblikovani i elegantno obturisani kanali. Zahvaljujući dr Wyatt Simons (San Clemente, Calif). (g i h) Zakrivljeni kanali zahtevaju zakrivljenu obradu. Premolar i molar bezbedno i predvidljivo preparisani sa PTG turpijama.

 

8: Izazovi kanalne anatomije: kalcifikacije, izrazite, dugačke i višestruke povijenosti

Nedavno usavršena fleksibilnost PTG omogućuje turpijama za oblikovanje (S) i za završnu obradu (F) da doslovno „puze“ prema apeksu, ne samo kod kalcifikovanih, nego i kod veoma zakrivljenih korenskih kanala (Slike 4c i 4d). Ovo može zvučati otrcano, ali što je kanal više kalcifikovan i zakrivljen, ili čak sa višestrukim krivinama, to je snažniji i veći osećaj uspeha i zadovoljstva kliničara. Međutim, i dalje stojim pri tome da prohodnost kanala – “gladak put”, koji se postiže instrumentom ProGlider® (DTDS) može i treba da bude faktor pouzdanosti za sigurno širenje i oblikovanje instrumentima sa rotirajućim ili recipročnim pokretima, naročito kod dugačkih, uskih i povijenih kanala. Postavite ovaj novi stepen pouzdanosti u svoje sopstvene ruke i podelite ga sa svojim kolegama u duhu međusobne saradnje. Zvezda endodoncije u usponu, dr Wyatt Simons, podelio je i formulisao svoje novo-otkriveno uvećano pouzdanje na ovaj način:
“Želeo sam da pošaljem brzu notu da bih vas obavestio kako sam zadivljen onim što ProTaper Gold može da uradi. Usuđujem se da kažem, neko ko menja igru. Ushićen sam i blago šokiran koliki je uticaj ProTaper Gold imao u mojoj praksi. Radim stvari za koje se ne bih usudio da pokušam sa nekim drugim rotirajućim sistemom i rezultati su iznad svakog iskustva. ProTaper Gold sada zovem ProTaper Butter.” Proverite na slici 4e. Veoma cenjen kliničar, edukator i pronalazač, Wyatt onda dodaje: “Ono što mislim o mogućnosti transformacije ProTaper Gold®-a je da sam uradio ovaj slučaj sa samo nekoliko ili uopšte bez ručnih turpija. Mada je prethodno rečeno verovatno moguće, sada posedujem pouzdanje da se latim bilo kog oblika kanala sa manje iznalaženja i postizanja prohodnosti. Ili drugim rečima, ako znam da kanal ima veliku povijenost ili prepreke, uvek bih oblikovao kanal do mesta gde se osećam ugodnije i sigurnije radi uvođenja rotirajućeg sistema. Sa ProTaper Gold-om nemam ustezanja i sumnji, bez obzira bili oni povijeni, dugački, prostrani ili se razdvajaju” (Slika 4f). Nagla i oštra apeksna povijenost, kao i dugačka krivina kanala može da predstavlja težak izazov za bilo kog kliničara koji se bavi endodoncijom (Slike 4g i 4h). Konfiguracija oštre apeksne krivine je često blokirana ili sa stepenikom, jer veštine i setovi instrumenata ne mogu da se prate i primene. PTG je ovo za mene rešio. Ovo je tehnika za tretiranje izrazito oštrih apeksnih krivina: ostvarite i potvrdite prohodnost i “gladak prolaz” sa ručnom turpijom no. 10 do radiografskog terminusa – radiografskog apeksa. Onda identifikujte stvarnu poziciju apeksne konstrikcije i radnu dužinu primenom elektronskog apeks-lokatora (EAL). Prezakrivite apeksnih 1 mm PTG turpije F1 koristeći ortodontska klješta oblika ptičjeg kljuna. Potvrdite da je sav dentin, koji je sužavao koronarnu trećinu kanala otklonjen. Zatim pratite kanal ili ručno, ili mehanički sa PTG F1 do radne dužine. Isperite kanal irigansom (Stropko Irrigator) i upasujte novu formulu PTG gutaperka konusa (DTDS) i kompresivnom tehnikom napunite kanal. To je to. Optimalna čvrstina PTG gutaperka konusa prati oštru povijenost PTG u apeksnom delu. Još jedna prednost PTG gutaperka poena je da mu je namerno smanjena koničnost u kruničnom delu, što sprečava lažni povratni osećaj koji daje apeksni deo kanala i optimizira praktičnu spretnost i veštinu kliničara u postavljanju gutaperka konusa. I na kraju, PTG gutaperka ima produženo vreme zagrevanja za bolju kompakciju u oblikovan i očišćen kanalni sistem (Slike 5a i 5b).

Što je slučaj izazovniji to PTG ispoljava tokom rada veću sigurnost, predvidljivost i preciznost.

 

9: Blokade, stepenici i transportacije

Blokade. Nekada sam mislio da ako ne mogu da deblokiram dentinski ili kolageni čep posle obilne i pažljive irigacije, uz fine pokušaje njegovog rastvaranja ili razgradnje, da mi je potreban čvršći Ni-Ti sistem kao što je PTU, kako bi uz mnogo sreće pratio moj put kroz blokadu. (Ali iznenađenje za mene!) PTG čini ono za šta sam mislio da nije predvidljiv ishod, a to je da prati kanal kroz blokadu do njegovog kraja. Klinički efekt mekšeg i fleksibilnijeg PTG je taj da turpije prate originalni put kroz blokadu i prate kanal do njegovog fiziološkog terminusa.

Stepenici. Ponovo, mislio sam da kruća PTU turpija može lakše da ukloni stepenik ili usečeni plato na zidu kanala ako prethodno zakrivim na primer PTU F1, koji će da je prođe i “očetka” – odstrani. Nisam mogao biti dalje od istine; a istina je da PTG mnogo lakše prolazi oko stepenika ili useka na zidu kanala i mnogo je efikasnije i predvidljivije otklanja, ponovo oblikujući zid kanala u kontinuirani levkasti oblik.

Transportacija. Transportacija može nastati kao interna i eksterna. Interna transportacija se jednostavno ne dešava ako svaku PTG turpiju za finiranje dovodimo do fiziološkog terminusa i zatim je uklanjamo – vraćamo. Ni-Ti memorija PTG instrumenata je namerno smanjena, što omogućava da turpija za finiranje ima kapacitet da se sigurno rotira na nivou fiziološkog terminusa tokom jednog-dva momenta, iako to nije neophodno ili preporučeno. PTG omogućava novu predvidljivost u sprečavanju i korigovanju endodontskih blokada i stepenika, kao što sprečava i nastanak transportacije kanala.

 

Slika 6

Slika 5. (a) Što je slučaj izazovniji to PTG ispoljava tokom rada veću sigurnost, predvidljivost i preciznost. Zahvaljujući prikazu Dr. Jason West (Tacoma, Wash). (b) Oblici PTG turpija dozvoljavaju dovoljno hidrauličnog pritiska da se ispune svi ulazni i izlazni otvori kanala, bez obzira na njegovu prostranost. (c) Uvodni tretman levog maksilarnog centralnog sekutića sa nepotpuno opturisanim kanalnim sistemom i periapeksnom lezijom endodontskog porekla. PTG F3 je bio jedini potrebni instrument da se ukloni gutaperka i da se kanal oblikuje za F3 PTG gutaperka konus i 3-D opturaciju primenom tehnike vertikalne kompakcije tople gutaperke. (d) Neposredno posle tretmana i izgled kontrolnog snimka posle 4 meseca koji potvrđuje rano zaceljenje radiografski dokazane endodontske lezije.

 

10: Nehirurški retretman

U svom originalnom jednomesečnom testu korišćenja isključivo PTG instrumenata, prirodno da je PTG upotrebljen posle uklanjanja gutaperke iz kanala tokom nehirurških retretmana. Otkrio sam nešto što nisam očekivao… ponovo je PTG bio “bolji, brži i lakši” nego PTU. Mislio sam da bi “čvršći – krući” PTU bio efikasniji u uklanjanju gutaperke natopljene rastvaračem. Ali pogrešio sam! Takođe sam naučio da je najefikasniji način uklonjanja lošeg kanalnog punjenja od mešavine gutaperke i paste procedura sa dve turpije: S2, F1, i da u nekim situacijama može biti dovoljna primena samo jedne turpije za finiranje (Slike 5c i 5d). Zbog “mekoće” PTG i geometrije turpija za oblikovanje i finiranje, one predvidljivije “prate” razmekšalu gutaperku. Dodatno, PTG ponovo zbog svoje napredne metalurgije, prati postojeće zidove kanala korena lakše i bez proguravnja postojećih apikalnih blokada. Na kraju, retretmani gutaperka opturatora na čvrstom nosaču su takođe sigurniji i lakši zato što PTG prati duž čvrstog nosača, umesto što seče kroz taj nosač, što može da spreči mogućnost izdizanja nosača prema ulazu u kanal u cilju uklanjanja. ProTaper Gold mnogo sigurnije, predvidljivije i lakše uklanja gutaperku u nehirurškim endodontskim retretmanima zbog svog progresivnog koniciteta i povećane fleksibilnosti (Slika 6).

Slika 7

Slika 6. Novi PTG gutaperka konus je precizno napravljen, ima naprednu NanoFlow tehnologiju, stalan kvalitet, i dodatno produženo vreme zagrevanja, što omogućava smanjenje dubine najapikalnijeg mesta za kompakciju u klasičnoj tehnici vertikalne kompresije tople gutaperke.

 

ZAKLJUČNI KOMENTARI

Najveća promenljiva veličina u endodonciji nije naš omiljeni Ni-Ti sistem za oblikovanje kanala. Moj tata, Roy West, stolar sa master diplomom, koji je umro samo pre oko godinu dana i koji me je sve do tada vodio i savetovao, kao i svoje unuke i praunuke, mlad sa 94 godine, uvek nam je govorio: “Radite kao i svi ostali, ali bolje nego iko drugi”. Taj “iko drugi” smo vi i ja. Mi smo najveća promenljiva veličina i najveći odlučujući faktor. Mi smo sami sebi konkurenti … da budemo bolji nego što smo danas. Naše znanje, veština, procenjivanje, rešenost i spremnost, kao i integritet su osnovne vrednosti da svakog dana napravimo prave kliničke odluke i izbore. Bezvremenski – večiti principi + inovativne i moćne tehnologije = predvidljivo izvođenje onog što radimo.

Ja vas skromno molim i pozivam da prihvatite što nazivam “ProTaper Gold® izazov”. Moj lični skok u verovanju došao je kada sam odlučio da koristim i vrednujem isključivo PTG za celokupan zubik u mojoj privatnoj praksi. PTG je radio predvidljivije, efikasnije i pouzdanije u svih 10 kritičnih klinički različitih situacija. Verujem da kada stomatolog jednom iskusi ProTaper Gold, da će postati jednako oduševljen zapanjujuće predvidljivim i sigurnim rezultatima. Voljan sam da se na ovo kladim svojom reputacijom kao kliničar i edukator. Ali molim vas, ne uzimajte me za reč – postavite PTG na uporedni test i dokažite to samom sebi.

Majstor endodoncije, Dr. Scott Doyle iz Minneapolis, Minn, je uradio i zaključio: “Poboljšana fleksibilnost PTG omogućava mi da oblikujem prirodom datu široku lepezu povijenih kanala sa poverenjem i sigurnošću”.

Setite se šta je rekao Albert Einstein: “Jedini izvor znanja je iskustvo”.

2017-01-26T10:01:24+00:00