Kurs iz estetske stomatologije 20.3.2016

//Kurs iz estetske stomatologije 20.3.2016

Kurs iz estetske stomatologije 20.3.2016

 

STOMATOLOŠKA PRIMENA HIJALURONSKIH FILERA

Denty-GoldDental organizuje kurseve koji Vam omogućaju primenjivanje hijaluronskih filera u Vašim ordinacijama. Denty-GoldDental prati najnovije trendove u stomatološkoj industriji i inovacije, nove tehnologije i naša saznanja prenosimo do naših krajnjih korisnika u Srbiji i regionu odnosno stomatologa za koje smo i razvili ovu speciajlnu edukaciju.

Naš cilj je da obučimo stomatologe kako primenjivati nehirurške, minimalno invazivne, injekcione metode hijaluronskih filera, da bi kao završnu fazu stomatološkog tretmana omogućili kompletnu rehabilitaciju orofacijalne regije sa visoko estetskim rezultatima.

U današnje vreme estetika u stomatologiji podrazumeva kreiranje lepog osmeha i postizanje zadovoljstva pacijenata vlastitim izgledom. Kako su stomatolozi najveći deo svog rada usresređeni na estetiku intraoralne regije da bi slika bila upotpunjena i došla do izražaja, vreme je da se sagleda i ekstraoralni deo donje trećine lica na kojoj će i biti akcenat tokom ovog kursa. Pri postizanju toga ne tretiraju se samo zubi beljenjem, vinirima, visoko estetskim radovima već i koža, kao i gingiva koju stomatolog svakodnevno zapaža kod svojih pacijenata. Nekoliko je razloga velikog porasta popularnosti filera i to su kompatibilnost i biološka razgradnja u koži, jednostavnost primene i neznatna bolnost pri aplikaciji.

Stomatolog mora da bude obučen, vešt i da poznaje materijale i tehnike ubrizgavanja filera, kao i indikacije za primenu i moguće komplikacije. Sve je veći razvoj i napredak estetske stomatologije i primena hijaluronske kiseline.

Očekujemo Vas na nekom od naših narednih kurseva.

 

Slike sa kursa:

Kurs iz BeFiller-a_01 Kurs iz BeFiller-a_02 Kurs iz BeFiller-a_03 Kurs iz BeFiller-a_04 Kurs iz BeFiller-a_05 Kurs iz BeFiller-a_06 Kurs iz BeFiller-a_07 Kurs iz BeFiller-a_08 Kurs iz BeFiller-a_09 Kurs iz BeFiller-a_10 Kurs iz BeFiller-a_11 Kurs iz BeFiller-a_12 Kurs iz BeFiller-a_13 Kurs iz BeFiller-a_14 Kurs iz BeFiller-a_15 Kurs iz BeFiller-a_16 Kurs iz BeFiller-a_17 Kurs iz BeFiller-a_18 Kurs iz BeFiller-a_19 Kurs iz BeFiller-a_20

2018-02-26T08:06:40+00:00