Kurs iz estetske stomatologije 12.3.2016

//Kurs iz estetske stomatologije 12.3.2016

Kurs iz estetske stomatologije 12.3.2016

Denty-GoldDental organizuje kurseve koji Vam omogućaju primenjivanje hijaluronskih filera u Vašim ordinacijama. Denty-GoldDental prati najnovije trendove u stomatološkoj industriji i inovacije, nove tehnologije i naša saznanja prenosimo do naših krajnjih korisnika u Srbiji i regionu odnosno stomatologa za koje smo i razvili ovu speciajlnu edukaciju.

Naš cilj je da obučimo stomatologe kako primenjivati nehirurške, minimalno invazivne, injekcione metode hijaluronskih filera, da bi kao završnu fazu stomatološkog tretmana omogućili kompletnu rehabilitaciju orofacijalne regije sa visoko estetskim rezultatima.

U današnje vreme estetika u stomatologiji podrazumeva kreiranje lepog osmeha i postizanje zadovoljstva pacijenata vlastitim izgledom. Kako su stomatolozi najveći deo svog rada usresređeni na estetiku intraoralne regije da bi slika bila upotpunjena i došla do izražaja, vreme je da se sagleda i ekstraoralni deo donje trećine lica na kojoj će i biti akcenat tokom ovog kursa. Pri postizanju toga ne tretiraju se samo zubi beljenjem, vinirima, visoko estetskim radovima već i koža, kao i gingiva koju stomatolog svakodnevno zapaža kod svojih pacijenata. Nekoliko je razloga velikog porasta popularnosti filera i to su kompatibilnost i biološka razgradnja u koži, jednostavnost primene i neznatna bolnost pri aplikaciji.

Stomatolog mora da bude obučen, vešt i da poznaje materijale i tehnike ubrizgavanja filera, kao i indikacije za primenu i moguće komplikacije. Sve je veći razvoj i napredak estetske stomatologije i primena hijaluronske kiseline.

Očekujemo Vas na nekom od naših narednih kurseva.

 

Slike sa kursa:

BeFiller Kurs_01 BeFiller Kurs_02 BeFiller Kurs_03 BeFiller Kurs_04 BeFiller Kurs_05 BeFiller Kurs_06 BeFiller Kurs_07 BeFiller Kurs_08 BeFiller Kurs_09 BeFiller Kurs_10 BeFiller Kurs_11 BeFiller Kurs_12 BeFiller Kurs_13 BeFiller Kurs_14 BeFiller Kurs_15 BeFiller Kurs_16 BeFiller Kurs_17 BeFiller Kurs_18 BeFiller Kurs_19 BeFiller Kurs_20 BeFiller Kurs_21 BeFiller Kurs_22 BeFiller Kurs_23 BeFiller Kurs_24 BeFiller Kurs_25 BeFiller Kurs_26 BeFiller Kurs_27 BeFiller Kurs_28 BeFiller Kurs_29 BeFiller Kurs_30 BeFiller Kurs_31 BeFiller Kurs_32 BeFiller Kurs_33 BeFiller Kurs_34 BeFiller Kurs_35 BeFiller Kurs_36

 

2018-02-26T08:02:37+00:00