Kurs iz estetske stomatologije 16.04.2016

//Kurs iz estetske stomatologije 16.04.2016

Kurs iz estetske stomatologije 16.04.2016

 

STOMATOLOŠKA PRIMENA HIJALURONSKIH FILERA

Denty-GoldDental organizuje kurseve koji Vam omogućaju primenjivanje hijaluronskih filera u Vašim ordinacijama. Denty-GoldDental prati najnovije trendove u stomatološkoj industriji i inovacije, nove tehnologije i naša saznanja prenosimo do naših krajnjih korisnika u Srbiji i regionu odnosno stomatologa za koje smo i razvili ovu speciajlnu edukaciju.

Naš cilj je da obučimo stomatologe kako primenjivati nehirurške, minimalno invazivne, injekcione metode hijaluronskih filera, da bi kao završnu fazu stomatološkog tretmana omogućili kompletnu rehabilitaciju orofacijalne regije sa visoko estetskim rezultatima.

U današnje vreme estetika u stomatologiji podrazumeva kreiranje lepog osmeha i postizanje zadovoljstva pacijenata vlastitim izgledom. Kako su stomatolozi najveći deo svog rada usresređeni na estetiku intraoralne regije da bi slika bila upotpunjena i došla do izražaja, vreme je da se sagleda i ekstraoralni deo donje trećine lica na kojoj će i biti akcenat tokom ovog kursa. Pri postizanju toga ne tretiraju se samo zubi beljenjem, vinirima, visoko estetskim radovima već i koža, kao i gingiva koju stomatolog svakodnevno zapaža kod svojih pacijenata. Nekoliko je razloga velikog porasta popularnosti filera i to su kompatibilnost i biološka razgradnja u koži, jednostavnost primene i neznatna bolnost pri aplikaciji.

Stomatolog mora da bude obučen, vešt i da poznaje materijale i tehnike ubrizgavanja filera, kao i indikacije za primenu i moguće komplikacije. Sve je veći razvoj i napredak estetske stomatologije i primena hijaluronske kiseline.

Očekujemo Vas na nekom od naših narednih kurseva.

 

Slike sa kursa:

Kurs iz estetske stomatologije_01 Kurs iz estetske stomatologije_02 Kurs iz estetske stomatologije_03 Kurs iz estetske stomatologije_04 Kurs iz estetske stomatologije_05 Kurs iz estetske stomatologije_06 Kurs iz estetske stomatologije_07 Kurs iz estetske stomatologije_08 Kurs iz estetske stomatologije_09 Kurs iz estetske stomatologije_10 Kurs iz estetske stomatologije_11 Kurs iz estetske stomatologije_12 Kurs iz estetske stomatologije_14 Kurs iz estetske stomatologije_15 Kurs iz estetske stomatologije_16 Kurs iz estetske stomatologije_17 Kurs iz estetske stomatologije_18 Kurs iz estetske stomatologije_19 Kurs iz estetske stomatologije_20 Kurs iz estetske stomatologije_21 Kurs iz estetske stomatologije_22 Kurs iz estetske stomatologije_23 Kurs iz estetske stomatologije_24 Kurs iz estetske stomatologije_25 Kurs iz estetske stomatologije_26 Kurs iz estetske stomatologije_27 Kurs iz estetske stomatologije_32 Kurs iz estetske stomatologije_31 Kurs iz estetske stomatologije_30 Kurs iz estetske stomatologije_29 Kurs iz estetske stomatologije_28 Kurs iz estetske stomatologije_33

2017-01-26T12:56:45+00:00