Kurs iz endodoncije 19.3.2016

//Kurs iz endodoncije 19.3.2016

Kurs iz endodoncije 19.3.2016

Maillefer1

Još jedan u nizu kurseva mašinske obrade kanala korena…

Mašinska  preparacija  kanala  korena  primenom jednog  osnovnog  rotirajućeg  instrumenta

Kao i na predhodnim kursevima u organizaciji Denty – GoldDentala u saradnji sa Udruženjem Endodontista Srbije organizatori, predavači i rukovodioci kursa su se potrudili da učesnicima približe i objasne rad sa ProTaper instrumentima i nesebično podelili svoje dugogodišnje iskustvo i znanje o vodećoj tehnici mašinske obrade kanala korena. Svaki učesnik je imao priliku da uz praktičan rad na plastičnim blokovima i endo-motorima nove tehnologije X-Smart Plus usavrši svoju endodonciju.

Mi ne nudimo samo bodove, nama je bitno i znanje!

Hvala Vam što uz nas unapređujete Vaše znanje!

Komentari učesnika kursa:

  • I posle 10 godina rada čula sam neke nove stvari, a pratim u trudim se da znam novine u stomatologiji.
  • Sve odlično, nema zamerke!
  • 10+

Slike sa kursa:

Kurs iz Endodoncije_01 Kurs iz Endodoncije_02 Kurs iz Endodoncije_03 Kurs iz Endodoncije_04 Kurs iz Endodoncije_05 Kurs iz Endodoncije_06 Kurs iz Endodoncije_07 Kurs iz Endodoncije_08 Kurs iz Endodoncije_09 Kurs iz Endodoncije_10 Kurs iz Endodoncije_11 Kurs iz Endodoncije_12 Kurs iz Endodoncije_13 Kurs iz Endodoncije_14 Kurs iz Endodoncije_15 Kurs iz Endodoncije_16 Kurs iz Endodoncije_17 Kurs iz Endodoncije_18 Kurs iz Endodoncije_19

2018-02-26T08:03:15+00:00