Estetske fasete

//Estetske fasete

Estetske fasete

Estetske fasete sa

   Ceramco 3 keramikom

[huge_it_slider id=“3″]

Autori: dr Paulina Celej i MDT Kasia Subotowicz

Dobro poznat materijal i manje poznata primena – druga strana Ceramco 3 keramike

 

Više od 10 godina koristim i izrađujem estetske nadoknade sa Ceramco keramikom, u početku sa Ceramco II, a sada sa Ceramco 3. Ceramco je prvenstveno poznat kao odličan materijal za metalo-keramičke nadoknade sa performansama koje svaki tehničar očekuje: pouzdanost materijala, jednostavno rukovanje i nanošenje i zagarantovani rezultat. Postoji I manje poznata strana Ceramco 3 keramike – izrada estetskih faseta, čija je izrada i tema ovog članka.

 

Klinički primer

Mlađi pacijent se požalio na diskoloraciju gornje frontalne regije sa oštećenim centralnim incizivima. Zubi u gornjoj frontalnoj regiji su bili tamniji i sivlji u odnosu na ostatak denticije koja je ravnomernog oblika i boje. Različite opcije I tretmani su uzimani u obzir, ali je na kraju odluka bila da se izrade fasete na centralnim i lateralnim gornjim sekutićima čiji će oblik i boja biti u skladu sa preostalim zubima ( Sl. 1 ).

 

Dijagnostički postupak

Otisak i zagrižaj su uzeti adicionim silikonom radi maksimalne preciznosti i stabilnosti. U laboratoriji, glavni model i radni modeli su izliveni i urađena je modelacija u vosku na radnom modelu ( Sl. 2 ), glavni model i radni su poslati stomatologu radi konsultacije sa pacijentom. Ovim postupkom se omogućilo pacijentu da uporedi trenutno stanje i stanje koje bi bilo nakon obavljenog predloženog tretmana. Uz pristanak pacijenta stomatolog i zubni tehničar su zajedno pristupili određivanju i mapiranju nijansi faseta. Veoma je bitno da se ovaj korak preduzme pre brušenja zuba, odnosno dok su zubi u njihovom prirodnom stanju. Ukoliko se ovaj korak primeni nakon brušenja isušeni zubi će usled dehidratacije ispoljiti drugačije optičke karakteristike. Stomatolog je pristupio brušenju uz pomoć silikonskog otiska ( Sl. 3 ) koji je pripremljen na modelu sa voštanom modelacijom. Preparacija je izvršena sa redukcijom zubnog tkiva od 0.6mm  nakon čega su uzeti novi otisci koji su poslati u laboratoriju na izradu trajnih navlaka. Na silikonskom stentu stomatolog pravi privremene akrilatne navlake za pacijenta dok se ne izrade definitivne keramičke fasete. Novi otisak gornje frontalne regije se izliva, a potom i dublira visoko preciznim dvokomponentim silikonskim materijalom ( Deguform ) ( Sl. 4 ).  Da biste napravili vatrostalni radni model zamešajte odgovarajuću vatrostalnu masu ( Duceralay Superfit – DeguDent ) I pažljivo uz vibracije izlijte dubler kalup. Baza vatrostalnog modela ne sme biti suviše tanka da ne bi apsorbovala previše toplote tokom pečenja keramike i dovela do mogućih pukotina u keramici.  Određeni deo vatrostalnog modela se može obraditi frezom kako bi se izložila cervikalna margina i ukoliko je potrebno označila radi lakšeg uočavanja ( Sl. 5 ).

Vatrostalni model je potom isušen u peći za pečenje keramike korišćenjem sledećeg programa: početna temperatura 650  ̊C, vreme sušenja 5 minuta za modele do 6 članova, 7 minuta za modela sa više članova, stopa rasta temperature je 55  ̊C/min do maksimalne temperature od 1100  ̊C, na ovoj temperaturi se zadržava 5 minuta ( 7 minuta za veće modele ).

 

Izrada keramičke fasete

Pre početka nanošenja keramike područje preparacije na modelu se treba zaštititi nanosom tankog sloja glazure I pečenjem na standardnom ciklusu za glazuru. Ovo ostavlja čvrstu sjajnu površinu koja sprečava apsorpciju vlage iz keramičke mase koja se nanosi na vatrostalni materijal. Sloj koji se nanosi bi trebao biti što tanji da bi se osigurala precizna adaptacija keramike na površinu naročito u cervikalnom i aproksimalnom području. Prvi sloj keramike koji se nanosi je mešavina opaker dentina i dentin modifier-a, koji se postavlja cervikalno i slaže se sa nijansom donjih pacijentovih inciziva. Zatim je dodat opaker dentin da raskine konturu incizalne preparacione linije ( Sl. 6 ). Upotrebom silikonskih matrica i detaljne mape nijansi izabrana je odgovarajuća nijansa dentinske boje, čime je izgrađena potpuna kontura pre pravljenja useka gde će se umetnuti individualni efekti. U cervikalnoj trećini su napravljene tamne I neprozirne horizontalne linije sa mešavinom nature enamel i opal enamel light, natural enamel blue i neproziran su dodati na sečivnu ivicu. Pažljivo slojevito nanošenje keramike je bitno ne samo za preciznu nijansu, već i da bi se osiguralo marginalno i cervikalno prijanjanje fasete na obrušen zub. ( Sl.  7 ). Veoma je bitno da se mapiranje nijanse pre brušenja uradi što je moguće tačnije, jer je u procesu izrade fasete teško odrediti nijansu. Karakterizacija fasete i glazura se rade na klasičan način pre nego što se fasete skinu sa vatrostalnog modela. Skidanje gotove nadoknade se vrši tako što je prvenstveno uklonjena veća količina vatrostalne mase ( frezom ), a potom se lagano peskira sa 25 mikronskim sferičnim peskom pri pritisku od 2 bara. Velika pažnja mora se usmeriti da se prilikom skidanja i peskiranja ne oštete ivice keramičke fasete. Ukoliko su protrebne dodatne prepravke trebalo bi ih izvesti sa keramikom koja se peče na niskim temperaturama.

 

Provera na glavnom modelu

Protetske nadoknade su pažljivo upasovane sa cervikalne i aproksimalne strane uz korišćenje točkastih i valjkastih gumica, a potom proverene na glavnom modelu ( Sl. 8 ). Na kraju sledi nagrizanje kompletne unutrašnje površine navlake sa kiselinom.

 

Cementiranje navlaka

Po povratku u ordinaciju usledila je proba i provera boje i kontakta. Fasete su bile cementirane sa Dentsply Calibra cementom i urađene su poslednje provere kontakta pri kretnjama. Pacijent je bio veoma zadovoljan rezultatom, a na slikama 9 i 10 se mogu videti završene i cementirane fasete.

 

Zaključak

Po mom mišljenju kombinacijom Ceramco 3 i tehnikom vatrostalnog modela mogu se izraditi fasete, navlake,  inlay i onlay nadoknade sa visokom estetikom i kvalitetom. Na taj način istovremeno smanjujete troškove i štedite vreme.

 

2018-02-26T08:06:03+00:00